Duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň, nijak však nenarušuje schopnost racionálního myšlení.

Emoční tíseň se projevuje ve fyziologické a duševní nerovnováze (fobie, úzkost atd.). Nejjednodušším způsobem je definována jako trvalejší neschopnost přizpůsobit se prostředí, změnit životní návyky - snažit se o něco nového a neschopnost rozvíjet svou osobnost ve více uspokojivý komplexnější celek.
Příčinami neuróz může být silný otřes nebo dlouhodobé působení traumatických vlivů.
Projevy neuróz: často jako zlozvyky - okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, grimasy, koktavost, noční pomočování, bruxismus, bolest hlavy, zad…
Možná náprava různými kombinacemi bf pod vedením psychologa, případně psychiatra a jejich dalších metod.