Jedinec, který trpí obsedantně kompulzivní poruchou, se pravidelně zabývá nepříjemnými myšlenkami.

Jedná se o různé katastrofy jako nakažení se určitou nemocí, smrt blízkého nebo jedince samotného, vykradení bytu a podobně. Aby jedinec zamezil úzkostem, které vyplývají z jeho emočního strachu, vykonává pravidelné stereotypní činnosti, aby jim zabránil.
Například: Petr si myje ruce před každým jídlem i po něm. Protože se obává nákazy, dezinfikuje při mytí nejen ruce, ale i celé umyvadlo. Pokud tento akt před jídlem i po jídle nevykoná, trpí úzkostmi a pocity špíny.
Možná náprava nebo zmírnění obtíží ve spolupráci psychiatr, psychoterapeut a EEG BF.