Skutečnost, že minulé vjemy nemizí beze stopy, ale působí i později.