Duševní porucha, projevující se trvalými a soustavnými přeludy bez ostatních poruch osobnosti.

Vyznačuje se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení, podezřívavostí a stihomamem.  Přehnané a nedoložené obavy o vlastní bezpečnost, někdy spojené s konspiračními teoriemi, se nazývají paranoidní.