Podrážděnost je psychický stav, kdy postižený jedinec reaguje zpravidla přehnaně, se sklonem k agresi na některé situace.

Podrážděnost bývá často doprovázena nervozitou. Na podrážděnost má vliv celkový psychický stav ale také temperament jedince a situace, ve které se jedinec nachází.