Jinak také nazývána jako reakce na závažný stres, vzniká jako reakce na traumatickou událost.

Postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustředění nebo úlekovými reakcemi. Současně s PTSD se může vyskytovat i deprese, generalizovaná úzkostná porucha, nebo různé závislosti
PTSD má různé podoby a specifika - týrané osoby, oběti trestných činů či autonehod, živelných katastrof či traumata válečných veteránů.
Na řešení každého druhu PTSD se na u nás podílí více odborníků - psychiatr, psycholog, psychoterapeut, rodiný terapeut a samozřejmě zařazujeme, krom jiných metod, i specifické kombinace biofeedbacků.