Podobně, jako je možná rehabilitace fyzického těla, je možná i rehabilitace mozku - většinou po úrazech hlavy nebo jiných onemocněních mozku.

Tato možnost není historicky v ČR všeobecně známa a v poslední době je odbornou veřejností, navzdory průkazným klinickým výsledkům i mezinárodně publikovaným studiím, jen pomalu přijímána. Náš team se věnuje rehabilitaci mozku úspěšně už 5. rokem
Ke každému klientovi musíme přistupovat vždy individuálně, pracujeme pouze v teamu a věnujeme se i pečujícím osobám.