Rozhodování je  proces, při kterém jedinec či kolektiv vybírá nejlepší akci ze všech  možných akcí. Jedná se o takovou akci (volbu), která nejlépe naplní dané možnosti.