Vědomé a záměrné chování, které je vedeno s cílem ukončit vlastní život.

Sebevražedný čin je útok proti vlastní osobě s různým stupněm úmyslu zemřít. Sebevražda je pak sebezničující čin s fatálním výsledkem.