Myšlenky na ukončení vlastního života

Mohou být buď vágní, nekonkrétní (bylo by lepší, kdybych nežil, sebevražda by vyřešila mé problémy…) nebo konkrétní, kdy pacient uvažuje přímo o tom, jak by sebevraždu realizoval.
Suicidální tendence jsou stavem, kdy pacient bojuje s nutkáním sebevraždu realizovat.