Neboli tenza cefalea se řadí mezi nejčastější typy bolesti hlavy.

Jejím původem zpravidla bývá psychika a je spojena se zvýšeným napětím svalstva hlavy a šíje. Bolesti mohou být také sekundárního rázu způsobeny nemocí, proto při dlouhodobých bolestech je vhodné navštívit lékaře.
Běžnými spouštěči jsou stres, úzkost, nedostatek spánku ale také třeba špatné držení těla. Bolest bývá tupá s postupně sílící tendencí, jež je pociťována po celé hlavě. Může trvat několik minutněkolik dní a na rozdíl od migrény nedochází fyzickou prací k jejímu zhoršování. Je-li tenzní bolest intenzivní, může vykazovat podobné příznaky jako migréna.
Více a způsob terapie viz migréna.