Zranění, úraz, a to jak ve smyslu fyziologickém, tak i psychologickém.

V psychologii se tímto výrazem označují poruchy psychické rovnováhy s psychickým nebo neurotickým onemocněním jako následkem náhlého otřesného zážitku, příp. tělesného úrazu, který má psychické důsledky.