Poranění mozku způsobené fyzickým traumatem, které poničí mozek.

TBI může vzniknout uzavřeným poraněním hlavy (není porušená lebka) nebo penetrujícím poraněním hlavy (poranění kůže, lebky i tvrdé pleny). Poničeny jsou různé části mozku, mozkové hemisféry, mozeček, anebo mozkový kmen. TBI dělíme na lehké, střední nebo těžké, záleží na rozsahu poranění. TBI může způsobit široké spektrum fyzických, kognitivních a psychických/emocionálních poruch. Zároveň má široký dopad také na okolí postiženého. Výsledkem TBI může být jakýkoliv stav od kompletního uzdravení přes trvalou disabilitu až po smrt.