Stav, kdy někdo nebo něco je podmíněn okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci.

Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud však tento přínos je spojen s výraznými škodami na zdraví nebo na společenských vztazích a člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde o patologickou závislost. Dále je velice často závislost způsobena tím, že nám něco nahrazuje. Například přejídáním je velice často potlačován smutek, lítost, samota atd.
Závislost jako taková přináší výhody, kterých se dotyčný nechce zbavit. Například při požití alkoholu nemyslí na věci, které dotyčného sužují. Závislosti mohou být na psychoaktivních látkách (drogách), na činnosti (patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus), na osobě (žárlivost) a další.