Znamenají velmi širokou škálu různých symptomů.

Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností a poruchami paměti. 
Přestože dítě mnohdy vykazuje (na základě testů) vysokou inteligenci, SPU znemožňují dítěti reagovat přiměřeně na pokyny učitele a plnit běžné úkoly. Negativně jsou ovlivněny různé psychické a hlavně poznávací procesy. Výsledkem jsou poruchy pravopisu (dysortografie), psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítání (dyskalkulie) a další.

K nápravám na naší klinice viz jednotlivá hesla.